logo

Projekt Unii Europejskiej

CODEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt: „Wyjście na rynek amerykański, brytyjski i szwedzki z kompleksową usługą w postaci renowacji programów komputerowych (refactoringu) przez firmę Codema”




Opis projektu: Firma Codema Sp. z o.o. po wnikliwej analizie wybranych rynków podjęła decyzję o przeprowadzeniu ekspansji na nowe rynki zagraniczne tj. rynek Stanów Zjednoczonych, brytyjski i szwedzki.

Produktem objętym internacjonalizacją jest usługa służąca do renowacji programów komputerowych (refactoring).

W celu świadomego i rozważnego wejścia na wybrane rynki zaplanowano następujące kroki:
 1. Zakup usługi doradczo-analitycznej w zakresie promocji wybranych produktów na rynku amerykańskim, brytyjskim i szwedzkim.
 2. Zakup środków trwałych niezbędnych do sprzedaży i realizacji usługi na nowych rynkach zagranicznych.
 3. Zakup zestawu oprogramowania niezbędnego do realizacji usług na rynku amerykańskim.
 4. Zakup usługi doradczo-analitycznej w zakresie opracowania kompleksowej strategii marketingowej na rynki docelowe w postaci USA, Wielkiej Brytanii i Szwecji.
 5. Zakup usługi doradczo-analitycznej w zakresie marketingu na rynki docelowe w postaci USA, Wielkiej Brytanii i Szwecji.
 6. Wytworzenie oraz przetłumaczenie zaprojektowanych materiałów promocyjnych.
 7. Zakup usług doradczych w zakresie wyszukiwania, selekcji klientów oraz nawiązania kontaktu na rynku amerykańskim, brytyjskim i szwedzkim.
 8. Zorganizowanie udziału Wnioskodawcy w targach Creative Industries Expo w ramach SXSW w Austin 2023, Digital Dealer 2023 w Las Vegas, targach London Tech Week 2023 oraz w targach Evertiq Expo Gothenburg Sweden 2023.

Czas trwania projektu określono na: 01.11.2022 – 31.12.2023 r.

Cele projektu: Celem projektu jest internacjonalizacja działalności na nowych rynkach zagranicznych w postaci Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Szwecji.

Planowane efekty:
 1. Pozyskanie nowych rynków zagranicznych w postaci Wielkiej Brytanii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych.
 2. Zwiększenie przychodów poprzez udział przychodów z eksportu w całości przychodów ze sprzedaży nowych usług IT w wysokości co najmniej 10% do końca 2025 r.
 3. Rozwinięcie działalności, dzięki doświadczeniom nabytym poprzez współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym.
 4. Uzyskanie wzrostu dochodów, który z kolei pozwoli na nowe inwestycje np. dalszy rozwój zaplecza sprzętowego.
 5. Nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki.

Wartość projektu: 1 232 327,69 PLN

Wkład Funduszu Europejskiego: 851 663,82 PLN


Results of requests for quotation